Muatan Kurikulum

Dalam proses pembelajaran di SDIT AR-RAHMAN menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) KURIKULUM 2013 sesuai Standar Nasional dan Standar JSIT Indonesia

Waktu

Kegiatan

07.30 – 08,00

SHOLAT DUHA

MATERI PLUS TAHFIDZ JUZ 30

08.00 – 09.30

KBM DINAS K-13

09.30 – 10.00

ISTIRAHAT – SNACK PAGI

10.00 – 12.00

KBM DINAS K – 13

12.00 – 13.00

SHOLAT DZUHUR, MAKAN SIANG

13.00 – 14.30

KBM ISLAM TERPADU, TARTIL AL QUR’AN

MUROJAAH TAHFIDZ JUZ 30